Hádanky

Bodkované šaty nosí, umýva sa v kvapke rosy. Kvetinky má veľmi rada, preto na ne často sadá. (lienka)

Je to vták, no nie je z lesa. Má hrebeň, no nečeše sa. Má krídla, no nevie lietať. Skoro ráno začne spievať. (kohút

Pod stromami stojí hrad, veľký ako mrakodrap. Beží z neho po chodníkoch, mnoho malých robotníkov. (mravce)

Umýva sa, vody nemá, učeše sa bez hrebeňa. Sadne si mi na kolená a začne priasť bez vretena. (mačka

Hlavu dvíha po oblaky, čiernym prstom čmára, ako maják vedie vtáky, ľúbi kominára. (komín)

Nie je murár - muruje, nie je maliar - maľuje, nie je komár - predsa štípe, pod nohami vŕzga, škrípe, zaháňa z ulice decká, naľaká ho iba piecka. (mráz)

Keď je prašná cesta, nepohnú sa z miesta, a keď sa ľad zatrblieta, každá ako strela lieta. (korčule

Poznám jeden domček. V ňom päť bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke ukrýva. (rukavica)

Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, že netáram, keď ma drží ručička. (ceruzka)

Veľké uši, chvostík malý. Čím by sme ho kŕmiť mali? On nemá chuť na zmrzlinku. Rád kapustu, ďatelinku. (zajac)

Dlhý zobák, dlhé nohy. Vo vode si kráča. Rybku, žabku uloví si. Aké je to vtáča? (bocian)

Nie je hus,a nie ani sliepka. Nie je ani mačka. Vo vodičke na potoku najradšej sa pľačká. (kačka)

Veľmi chutná, hnedá, sladká, čo ju jazyk v ústach hladká a maškrtník stále hľadá. Jaj, veď je to ... (čokoláda)

Jednou dierou dnu sa vtiahneš a dvoma sa von vytiahneš, a keď si už von, vtedy si už v ňom. Čo je to? (nohavice)

Lozí, lozí po chodníku, na chrbte má dom. Nebojí sa dažďa, búrky, ukryje sa v ňom. (slimák)

Ryje, ryje čierny pán zasypaný zo troch strán. Kabát v teplom zamatu v každej ruke lopatu. (krtko)

Stromček ich má veľa všade, rastú rovno, rastú v rade. Na jeseň vždy opadajú, svoju zeleň postrácajú. (listy